Content1 | col3

Stenseth & RS Anlegg AS

Stenseth & RS Anlegg har erfaring med å utføre flere typer anleggsoppdrag. Primært påtar vi oss oppdrag på Østlandet.

For tiden utfører vi betongarbeidene på Follobanen for Bane-Nor ved Oslo S. Prosjektet består av plasstøpte kulverter for den nye toglinja ut fra Oslo S og inn i Ekeberg tunnelen.

 

Vi har over flere år opparbeidet oss kompetanse på anleggssiden som gjør oss i stand til å utføre kompliserte jobber. Vi har en moderne maskinpark, og kompetente ansatte som utfører jobben i tråd med kundens ønsker. Vi har høy fokus på kvalitet og HMS, noe som gjør oss til en trygg samarbeidspartner.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital