Content1 | col3

HMS

Vi går aldri på akkord med helse, miljø og sikkerhet, og jobber alltid etter en null-skade-visjon på disse områdene. Derfor er HMS-arbeidet med allerede i planleggingsfasen ved etableringen av nye prosjekter. Vi har både ansatte med dedikert ansvar, samt interne rutiner som følger opp at HMS-arbeidet blir ivaretatt.

Samtidig er vi bevisst på å implementere dette i hele organisasjonen, slik at alle er bevisst sin egen rolle og sitt ansvar for egen arbeidsplass. Og ikke minst; varsler når det er forbedringspotensial i våre rutiner.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital