Content1 | col3

Utstyr

Vi disponerer en moderne utstyrspark, både for å sikre våre ansatte og at arbeidet blir utført på en effektiv og riktig måte. Vi har to egne betongpumper, dette sikrer betongleveranser selv på vanskelig tilgjengelige områder. I tillegg har vi en Manitou teleskoptruck og en Mustang kompaktlaster til bruk på prosjekter uten muligheter for kran.
Vi disponerer dessuten en rekke moderne pussemaskiner og forskalingsutstyr, og vedlikeholder utstyret for at dette er funksjonelt og i tråd med forskriftene.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital